Vlivy změny teploty na organismus

Podchlazení <35,0 ° C - Lehké podchlazení se projevuje svalovým třesem a slabostí, puls je zrychlený, dýchání taktéž. Dostavuje se neklid a úzkost, které vystřídá apatie a slabost.
Normální teplota 36.5-37.5 ° C
Zvýšená teplota 37,5° - 38,3° C - někdo pociťuje pouhé mírné přehřátí, jiný si zvýšenou teplotu vůbec neuvědomuje. Nejsou-li přítomny další obtíže, není ji vhodné srážet.
Horečka (febrilie) 38,3° - 40° C - Nemocný se cítí vyčerpaný, je mu špatně a potí se.
Hyperpyrexie 40,0-41,5 ° C - Dostavuje se zimnice s třesavkou, vnímání okolí je zkreslené, mohou se dostavit i halucinace.
Exitus > 42,0 ° - při překročení této hranice dochází k poškození mozku a následuje smrt